onsdag 8 februari 2017

Rektorn har ordet

Sorgenfriskolan


170208

Hej alla vårdnadshavare till barn på fritidshemmet

Nu närmar sig ett nytt lov i vår läsårsplanering. Med anledning av det skulle jag vilja skriva några rader till er.

Inför varje lov vill vi ha in en anmälan på om ert barn ska vara hos oss på fritidshemmet eller inte. Personalen på fritidshemmet planerar verksamheten utifrån barnantal och jag beviljar ev ledigheter för personalen. Under jullovet kom det i snitt ca 50% färre barn än vad som anmält sig under flertalet av dagarna. Många vårdnadshavare tänkte inte heller på att lämna besked angående sitt barns frånvaro. En del barn dök upp utan att de anmält att de skulle vara på fritids under lovet.

Konsekvenser av detta blir bl a att:
-personalen får lägga mycket tid på att ringa vårdnadshavare och fråga efter barnen.
- en del önskade ledigheter har avslagits av mig, när det egentligen funnits utrymme för ledighet.
- vi betalar för mycket mat som sedan måste kastas.
- personal får stanna kvar på fritids, för säkerhets skull, istället för att delta i aktiviteter med barn som faktiskt är här.

Jag och de som arbetar på fritidshemmet vill att vi ska ha personal som finns tillgänglig i verksamheten vid rätt tillfälle samt och att vi ska ha en planerad verksamhet med hög kvalitet. Till detta lov och framöver tänker vi att vi tillsammans med er ska få det att fungera så, men då behöver vi er hjälp med ett antal saker.

Vi ber er om följande;
-          Anmäl alltid om ditt barn ska vara närvarande eller frånvarande under lovet.
( Det finns fortfarande en del av er som ej svarat för sportlovet)
-          Meddela ev förändringar till personalen snarast när ni känner till dem.
Vi har förståelse för att förutsättningar ändras för er del.
-          Senast kl 09 ska man komma till fritids på lovdagar. ( Efter det drar den ”planerade” verksamheten igång, vilket kan innebära att ingen är kvar på fritidshemmet utan är iväg på andra ställen.
-          Anmäl akut frånvaro senast kl 9 på lovdagar. Ring eller skick sms till avdelningstelefonerna.
-          Läs igenom info om aktiviteter på bloggen. Läggs ut senast fredag v 7 för sportlovet.


Vänliga hälsningar
Anna Cederpil, Bitr rektor, F-2, fritidshemmet och Lilla skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar