onsdag 11 februari 2015

Sammanställning Föräldrarmöte, Bläckfisken

Hej!
Vi på Bläckfisken tackar för ett konstruktivt föräldrarmöte, det var roligt att så många hade möjlighet att komma.
Under mötet delades ett papper ut med punkter angående verksamheten och hur den kan förbättras.
Vi är tacksamma för alla frågor och funderingar som lämnats in.
Här nedan har vi gjort en sammanställning av frågorna samt svar från oss i personalen.  

Vad tycker du om samarbetet mellan föräldrar och personal?

Samarbetet upplevs generellt bra. Önskemål om att fritidsbloggen hålls mer uppdaterad samt att telefonkontakten blir bättre. Tydligare rutiner kring hämtning. Önskemål om kontinuerliga möten.

Bloggen har vi som målsättning att hålla mer uppdaterad, Jessica har tidigare varit huvudansvarig för bloggens information, vi kommer framöver att lära Ture hur bloggen hanteras för mer kontinuerlig information.
Telefonsamtal angående hämtning av barn är ibland svår för verksamheten. Vissa tider är telefonen mer trafikerad (i synnerhet mellan kl. 15:30-16:30 )
Vi har en stor verksamhet med många barn och önskar att föräldrarna, i den mån det är möjligt kommer upp till verksamheten och hämtar sina barn på plats.   
Självklart skickar vi hem barn via telefonkontakt, men det innebär ofta att vi måste bryta i pågående verksamhet med barnen.
Information angående hämtningsrutiner skall tydliggöras och information om detta kommer att läggas upp på bloggen inom kort. Vi sätter även upp aktuell information på anslagstavlan i korridoren.
Kontinuerliga möten är bra, men svåra att finna tid för, vi välkomnar föräldrar att komma till verksamheten, möte kan bokas vid önskemål, kom och prata med oss.   

Kan jag bli mer delaktig i fritidsverksamheten, hur?
Bloggen ses som ett bra verktyg för att nå information om verksamheten, även här belyser många föräldrar en mer uppdaterad fritidsblogg för att ge bättre insikt i verksamheten.

Hänvisar till svaret om bloggen ovan.


Detta vill jag veta mer av fritids
Genusarbetet i verksamheten, och information om aktivitetsgrupperna och läxhjälp, omsättningen av personal.

Angående genusarbetet, så gör vi till en början inte skillnad på barnens könstillhörighet i vår verksamhet eller i de grupper vi erbjuder. Vi har en fantastisk mångfald av barn och lägger stor vikt i att barnen känner sig trygga, hörda och sedda oavsett kön eller kultur.
Vi upplever att barnen har ödmjukhet och förståelse för varandras olikheter, det tycker vi är fantastiskt. Vi finns också med i diskussioner med barnen, lyfter genus i samtalen och låter barnen reflektera runt ämnet.

Våra fritidsgrupper sker mellan klockan 15:00-16:00
Mån: Dansgrupp (elevstyrd)
Tis: Tures meditation och sagogrupp
Ons: Rollspel med Devin (obs. 14:30-16:00) samt Idrottsgrupp med Per
Tors: Sygrupp med AnnChristin
Fre: Fredagsmys

En planerad musikgrupp med Ture kommer att startas på torsdagar. Hälsningar, Bläckfiskens personal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar